Προφίλ

ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

Τελετή Κηδείας

ΚΗΔΕΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Τελετή Μνημοσύνου

Εργαστήρια μνημοσύνων στην Αθήνα

Αποτέφρωση

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΟΥ

Στεφάνια – Στολισμοί

Ζαχαροπλαστεία που να φτιάχνουν κόλλυβα

Επαναπατρισμοί

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ

Εκταφές

Διαδικασία εκταφής νεκρού

Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΗΔΕΙΩΝ