Εκταφή της σορού
Αναλαμβάνουμε το γραφειοκρατικό και τεχνικό μέρος της εκταφής, όπως επίσης μεριμνούμε κατόπιν εντολής σας για την μεταφορά και την φύλαξη των οστών, σε όποιο κοιμητήριο επιθυμείτε, εντός η εκτός Αττικής.