Επαναπατρισμός σορού από – προς όλη την Ελλάδα – εξωτερικό
Τρέφοντας τον απόλυτο σεβασμό για την τελευταία επιθυμία του συνανθρώπου μας, να ταφεί στην ιδιαίτερη του πατρίδα, είτε σε κάποια πόλη της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό, προσφέρουμε με συνέπεια και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό πλήρεις υπηρεσίες στον τομέα του επαναπατρισμού, καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και διαδικασίες που απαιτούνται για τη εκπλήρωση της αποστολής.

 

Repatriation of the body from – to all Greece – abroad
Treating absolute respect for our fellow man’s last wish to be buried in his own homeland, whether in a city in Greece or abroad, we consistently offer the required professionalism complete services in the field of repatriation, covering all the necessary formalities and Procedures necessary for the fulfillment of the mission.