Επαναπατρισμός σορού από – προς όλη την Ελλάδα – εξωτερικό
Τρέφοντας τον απόλυτο σεβασμό για την τελευταία επιθυμία του συνανθρώπου μας, να ταφεί στην ιδιαίτερη του πατρίδα, είτε σε κάποια πόλη της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό, προσφέρουμε με συνέπεια και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό πλήρεις υπηρεσίες στον τομέα του επαναπατρισμού, καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και διαδικασίες που απαιτούνται για τη εκπλήρωση της αποστολής.

Repatriation services

Speciallized in the Repatriation of Greek citizens who passed away abroad.

Will arrange the funeral ceremony in any city of Greece.

Call us to let you know the process and mission cost.