Λίγα λόγια για μας…

Το γραφείο τελετών «Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ» (Δημήτρης & Μαρία Δημητροπούλου) με έδρα την Αθήνα, αναλαμβάνει με σεβασμό, συνέπεια και τον πρέποντα επαγγελματισμό την οργάνωση πένθιμων τελετών, λαμβάνοντας υπόψιν πάντα τις επιθυμίες και δυνατότητές σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας σε 24ωρη βάση για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία η πληροφορία που θα χρειαστείτε την δύσκολη στιγμή.

About us …

The funeral home «Dimitris» (Dimitris & Maria Dimitropoulou) based in Athens, taking with respect, consistency and professionalism in the prescribed organizing funeral services, always taking into account your wishes and capabilities.

We are available 24 hours a day for each service provided by the information you’ll need difficult time.