Λίγα λόγια για μας…
Το γραφείο τελετών «ΔΗΜΗΤΡΗΣ” (Δημήτρης & Μαρία Δημητροπούλου) με έδρα την Αθήνα, αναλαμβάνει με σεβασμό, συνέπεια και τον πρέποντα επαγγελματισμό την οργάνωση πένθιμων τελετών, επικήδειες τελετές, τελετές μνημοσύνων, αποτεφρώσεις κ.α λαμβάνοντας υπόψιν πάντα τις επιθυμίες και δυνατότητές σας. Εξυπηρετούμε όλη την Αττική σε 24ωρη βάση για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία η πληροφορία που θα χρειαστείτε την δύσκολη στιγμή.
About us …
The Funeral Home «DIMITRIS” (Dimitris & Maria Dimitropoulou), based in Athens, undertakes with respect, consistency and professionalism the organization of funeral ceremonies, memorial ceremonies, cremations etc., always taking into account your desires and capabilities. We serve all Attica on a 24-hour basis for every service you provide the information you will need at the difficult time.