Οργάνωση επικήδειας τελετής
Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την οργάνωση κάθε θρησκευτικής ή πολιτικής κηδείας, με την απαιτούμενη συνέπεια και τον απαραίτητο επαγγελματισμό για μια καθόλα ολοκληρωμένη και αξιοπρεπή τελετή, σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες και δυνατότητες σας.