ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΗΔΕΙΩΝ, ΔΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΗΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΕΙΣ, ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΟΥ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΚΑΡΑΒΙ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ